Transformacja cyfrowa Kopalni Wapienia Morawica

W początkach drugiej dekady XXI wieku stało się jasne, że infrastruktura IT jest potrzebna w każdej firmie. Naprawdę każdej, także mającej długie tradycje skutecznego działania kopalni wapienia. W końcu, wszędzie potrzebne są systemy pozwalające sprawnie zarządzać personelem, prowadzić księgowość czy obliczać wypłaty. Rzecz w tym, że żeby działo się to rzeczywiście sprawnie i bezpiecznie, nie może to być „jakiś” system, tylko dobrze zaplanowana i wdrożona, porządnie administrowana infrastruktura. Jeśli jej nie ma, to trzeba ją zbudować – tak jak to miało miejsce w Kopalni Wapienia „Morawica”.

Położona 13 kilometrów od Kielc kopalnia znajduje się w centrum świętokrzyskiego „Białego Zagłębia”, rejonu słynącego z wysokiej jakości wapienia. Eksploatacja kamienia wapiennego ma tu długą i bogatą historię, której ważną częścią jest sama „Morawica”, będąca jedną z największych kopalni odkrywkowych w Polsce. Roczne wydobywa się tu około 3 milionów ton kamienia, który jest wykorzystywany w przemyśle hutniczym, cukrowniczym i energetyce, a także kruszyw dla budownictwa i drogownictwa oraz elementów marmurowych.

O ile główna działalność kopalni, mimo wykorzystania nowoczesnych technologii wydobywczych, nie wymaga w tej chwili infrastruktury IT, nie można tego samego powiedzieć o funkcjonowaniu działów księgowości oraz kadr i płac. Wszystkie piony administracyjne potrzebują sprawnej sieci i infrastruktury pozwalającej na składowanie informacji oraz obieg dokumentów, a także zarządzanie procesami i komunikację z klientami.

Budowa infrastruktury informatycznej, która mogłaby sprostać bieżącym wyzwaniom i stać się punktem wyjścia do dalszego rozwoju rozpoczęła się niespełna dwa lata temu, a jej ostatni etap, pozwalający osiągnąć założone cele zakończył się w 2022 roku. Cały projekt wyprowadził firmę z epoki grup roboczych do współczesności – centralnie zarządzanej domeny Active Directory, do której logują się wszyscy pracownicy. Odbyło się to ze znaczącą pomocą partnera Dell Technologies, firmy Forteca IT.

ZOBACZ TEŻ

Server Innovation: Wiosenne premiery w rodzinie PowerEdge

Server Innovation: Wiosenne premiery w rodzinie PowerEdge

Wdrożenie Dell PowerStore 1200T w BillBird –wzorzec zabezpieczenia w XXI w.

Wdrożenie Dell PowerStore 1200T w BillBird –wzorzec zabezpieczenia w XXI w.

STG Innovation: Automatyzacja IT dzięki Dell APEX AIOps

STG Innovation: Automatyzacja IT dzięki Dell APEX AIOps