Wszystkie drogi prowadzą do danych – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

W trzeciej dekadzie XXI wieku większość ludności świata żyje w miastach. Aglomeracje oferują najlepszą infrastrukturę, zapewniając swoim mieszkańcom dostęp do wszystkich udogodnień cywilizacji technologicznej. Jednak ten fakt ma też swoją ciemniejszą stronę: miasta stały się organizmami na tyle skomplikowanymi, że dla utrzymania wysokiej jakości życia mieszkających w nich ludzi potrzebne staje się uważne zarządzanie wszystkimi elementami tych organizmów – od zaopatrzenia w wodę, przez dobowe zmiany zużycia energii elektrycznej w różnych dzielnicach przez cykle narastania i rozładowywania się korków w transporcie miejskim, aż do jakości powietrza.W systemie tak złożonym, jak współczesne miasto, liczba przeróżnych jego składowych i zależności między nimi może przyprawić o zawrót głowy. Żeby sprawnie zarządzać tym systemem, konieczna jest możliwie dokładna wiedza o jego stanie, a także możliwość przewidywania jego przyszłych zmian. A do tego potrzeba solidnego fundamentu: danych. Jednak dane – te o zależności aktywności osiedlowych kotłowni od temperatury, o natężeniu ruchu drogowego w funkcji pory dnia czy o dominujących kierunkach wiatrów – to jeszcze nie wiedza. Tylko zestaw surowych składników, które mogą, jeśli zostaną ze sobą odpowiednio zestawione i przeanalizowane, zaowocować faktycznymi informacjami o wzajemnych zależnościach i dynamice zjawiska. Dlatego nie wystarczy gromadzić informacji o wszystkich elementach systemu. Trzeba je jeszcze móc dowolnie łączyć, filtrować i obrabiać, uzyskując na końcu informacje pozwalające podejmować decyzje, dzięki którym można np. zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza czy ograniczyć miejskie korki. Tak w ogromnym skrócie wygląda rdzeń koncepcji znanej jako smart city, czyli inteligentne miasto, która za pomocą danych pozwala sterować funkcjonowaniem i rozwojem miast w sposób możliwie zbliżony do optymalnego. I właśnie w stronę tej koncepcji poszedł Zarząd Dróg Miasta Krakowa przy wsparciu Partnera Dell Technologies – firmy Comtegra.

ZOBACZ TEŻ

Networking Innovation Racksnet – nowoczesne i łatwe w użytkowaniu rozwiązanie do zarządzania środowiska sieciowego Dell i nie

Networking Innovation Racksnet – nowoczesne i łatwe w użytkowaniu rozwiązanie do zarządzania środowiska sieciowego Dell i nie

Zmiany w obszarze licencjonowania i portfolio VMware

Zmiany w obszarze licencjonowania i portfolio VMware

Cyfrowa transformacja Fabryki Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. z serwerami Dell Technologies 

Cyfrowa transformacja Fabryki Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. z serwerami Dell Technologies