Korzystaj z AI 
bez obaw

Prostota, elastyczność, bezpieczeństwo
rozwiązań Dell Technologies

75%

polskich CIOs uważa,
że AI będzie miało znaczącą
bądź transformacyjną wartość
dla ich organizacji.

43%

ma zaplanowaną skalowalność 
rozwiązań AI w miarę wzrostu 
i ewolucji potrzeb organizacji.

Czy Twoja organizacja
jest gotowa na przemiany z AI?

Poznaj wnioski z lokalnego badania przeprowadzonego wśród 101 menadżerów IT przez Dell Technologies Polska, przy współpracy z CIONET.

75% polskich CIOs uznało, że GenAI będzie miało znaczącą lub transformacyjną wartość dla ich organizacji, ale tylko 15% organizacji posiada metodyki oceny efektywności i ROI wdrożeń GenAI.

Ponad połowa ankietowanych (56%) uważa, że GenAI przyniesie znaczące rezultaty w ciągu roku do dwóch lat.

88% badanych organizacji wspiera innowacje, ale tylko 24% czuje się gotowa na transformację AI.

61% organizacji nie posiada jeszcze wyznaczonych standardów technologicznych dla AI, co może wskazywać na wczesne etapy wdrażania AI.

64% respondentów potwierdza, że ich organizacja zarządza bezpieczeństwem danych w kontekście wdrażania AI.

Poznaj lokalnych ekspertów AI

w Dell Technologies

W zmieniającym się otoczeniu biznesowym, organizacje muszą być gotowe na każdy scenariusz przyszłości. W miarę, jak potrzeby w zakresie architektury IT dostosowanej do wyzwań AI ewoluują, kluczowe jest strategiczne myślenie o skalowalności rozwiązań. W ten sposób możemy zapewnić, że technologie będą dopasowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, napędzając innowacje i przewagę konkurencyjną. Skalowalność to fundament strategii sukcesu w erze AI.

Robert Domagała
Senior Manager,
ISG Technology Consulting

“Dane to paliwo dla rozwiązań sztucznej inteligencji, a ich ilość 
i jakość bezpośrednio wpływają na generowane rezultaty. To właśnie 
z tego powodu każda organizacja biznesowa wdrażająca rozwiązania 
AI powinna zwracać szczególną uwagę na to, ile i jakie dane zbiera 
w swoich data center czy 
na krawędzi sieci.”

Rafał Szczypiorski
Business Development Manager, Poland,
Global Compute & Networking

Kluczowe w kontekście wdrażania systemów AI jest wykonanie analizy wykonalności i opłacalności. Wykonalność nie zależy tylko od stanu technologii, ale też od tego na ile organizacja jest przygotowana. 
Nie jest to tylko kwestia danych czy infrastruktury, ale przede wszystkim odpowiednich ludzi i strategii. To czy projekt jest opłacalny musi wykazać zwykły, ale konieczny rachunek ekonomiczny”

Kajetan Mroczek
Senior Systems Engineer
& CTO Ambassador

AI-ready portfolio

PowerEdge Servers for AI

Wykorzystując GenAI, organizacje mogą przyspieszyć przekształcanie pomysłów w działania, korzystając 
z zoptymalizowanych pod kątem 
AI serwerów PowerEdge.

Storage for AI

Dell oferuje elastyczne i skalowalne rozwiązania do przechowywania danych, które chronią dane i obsługują ogromne ilości danych niestrukturalnych. Rozwiązania takie jak PowerFlex 
i PowerScale są zoptymalizowane pod kątem AI i umożliwiają optymalizację platformy danych oraz zwrot 
z inwestycji w AI i GenAI.

Workstations for AI

Zaawansowane  stacje robocze 
Dell Precision Workstations, zoptymalizowane pod kątem AI, pozwalają na przyspieszenie obliczeń związanych z uczeniem maszynowym, głębokim uczeniem i analizą danych.

Data Management for AI

Zapewnia płynny przepływ danych 
od urządzeń brzegowych, przez główne centra przetwarzania, aż po środowiska multicloud, aby maksymalnie wykorzystać potencjał w procesach związanych z analizą danych, 
AI oraz GenAI.

APEX for Generative AI

Umożliwia wykorzystanie możliwości projektowania rozwoju wdrożeń AI 
w sposób spersonalizowany dzięki elastycznym modelom as-a-Service opartym na Dell APEX. Użytkownicy mogą wybrać preferowany produkt GenAI, łatwo skonfigurować jego możliwości i określić potrzebne usługi.

Professional Services for AI

Dell Technologies oferuje profesjonalne usługi, które przyspieszają wykorzystanie potencjału AI, pomagają w tworzeniu i weryfikacji mapy drogowej GenAI oraz dostarczają innowacje 
z wykorzystaniem platformy GenAI.