Bałtycki Terminal Kontenerowy zagwarantował ciągłość działania w oparciu o rozwiązania Dell Technologies

Zapewnienie ciągłości operacji biznesowych, wysokiej dostępności krytycznych systemów IT i zgodności z przepisami obowiązującymi operatorów usług kluczowych to wyzwania, z którymi z sukcesem zmierzył się Bałtycki Terminal Kontenerowy dzięki uruchomieniu infrastruktury chmury prywatnej w dwóch niezależnych ośrodkach przetwarzania danych. W warstwie składowania danych wykorzystano możliwości macierzy Dell EMC SC z funkcjonalnością Live Volume.

Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) jest jednym z największych terminali  przeładunku kontenerów transportowych w rejonie Bałtyku. Odgrywa też wiodącą rolę wśród polskich ośrodków tego typu. Działający w gdyńskim porcie terminal dysponuje rocznymi możliwościami przeładunkowymi sięgającymi 1 mln TEU, co odpowiada ponad  500 tys. kontenerów transportowych.

Ze względu na ogromną skalę działania i liczbę realizowanych każdego dnia operacji rozładunku i załadunku, Bałtycki Terminal Kontenerowy nie może pozwolić sobie na przestoje spowodowane problemami z dostępem do kluczowych systemów biznesowych. Tymczasem do sprawnego działania terminalu niezbędny jest sprawny, wysoce dostępny system IT. Co więcej, wymagana jest także wysoka wydajność wszystkich systemów nadzorujących operacje przeładunkowe. Od ich sprawnego działania często zależy bowiem szybkość obsługi kontenerów. Opóźnienia w obsłudze mogą wiązać się z utratą budowanego wśród klientów przez lata wysokiego poziomu zaufania, a co za tym idzie handlowymi i finansowymi tego konsekwencjami.

ZOBACZ TEŻ

Data Protection Innovation: Sztuczna Inteligencja w backupie? Już jest!

Data Protection Innovation: Sztuczna Inteligencja w backupie? Już jest!

Cyberbezpieczeństwo w erze sztucznej inteligencji: jak CIO mogą zwiększyć odporność organizacji na cyberataki?  

Cyberbezpieczeństwo w erze sztucznej inteligencji: jak CIO mogą zwiększyć odporność organizacji na cyberataki?  

GenAI jako narzędzie w cyberbezpieczeństwie: efektywne zarządzanie ryzykiem

GenAI jako narzędzie w cyberbezpieczeństwie: efektywne zarządzanie ryzykiem