Bałtycki Terminal Kontenerowy zagwarantował ciągłość działania w oparciu o rozwiązania Dell Technologies

Zapewnienie ciągłości operacji biznesowych, wysokiej dostępności krytycznych systemów IT i zgodności z przepisami obowiązującymi operatorów usług kluczowych to wyzwania, z którymi z sukcesem zmierzył się Bałtycki Terminal Kontenerowy dzięki uruchomieniu infrastruktury chmury prywatnej w dwóch niezależnych ośrodkach przetwarzania danych. W warstwie składowania danych wykorzystano możliwości macierzy Dell EMC SC z funkcjonalnością Live Volume.

Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) jest jednym z największych terminali  przeładunku kontenerów transportowych w rejonie Bałtyku. Odgrywa też wiodącą rolę wśród polskich ośrodków tego typu. Działający w gdyńskim porcie terminal dysponuje rocznymi możliwościami przeładunkowymi sięgającymi 1 mln TEU, co odpowiada ponad  500 tys. kontenerów transportowych.

Ze względu na ogromną skalę działania i liczbę realizowanych każdego dnia operacji rozładunku i załadunku, Bałtycki Terminal Kontenerowy nie może pozwolić sobie na przestoje spowodowane problemami z dostępem do kluczowych systemów biznesowych. Tymczasem do sprawnego działania terminalu niezbędny jest sprawny, wysoce dostępny system IT. Co więcej, wymagana jest także wysoka wydajność wszystkich systemów nadzorujących operacje przeładunkowe. Od ich sprawnego działania często zależy bowiem szybkość obsługi kontenerów. Opóźnienia w obsłudze mogą wiązać się z utratą budowanego wśród klientów przez lata wysokiego poziomu zaufania, a co za tym idzie handlowymi i finansowymi tego konsekwencjami.

ZOBACZ TEŻ

Case study: Medicover – Opieka medyczna oparta na technologii

Case study: Medicover – Opieka medyczna oparta na technologii

Data Protection Innovation: Odtworzenie w Chmurze

Data Protection Innovation: Odtworzenie w Chmurze

Case study: Intratel x Instytut Matki i Dziecka – Dell PowerProtect DD6400 – nowoczesny backup w służbie cyberbezpieczeństwa

Case study: Intratel x Instytut Matki i Dziecka – Dell PowerProtect DD6400 – nowoczesny backup w służbie cyberbezpieczeństwa