Case study: Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni z nowoczesną infrastrukturą sieciową na bazie urządzeń Dell EMC.

Władze Akademii Morskiej w Gdyni postawiły wysokie wymagania przed potencjalnymi dostawcami rozwiązań IT. Konieczne było wdrożenie technologii, która zapewni elastyczność konfiguracji sieci, najwyższą wydajność i jednocześnie najlepszą efektywność kosztową.

Akademia Morska w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce, a także jedna z największych tego rodzaju szkół wyższych w Europie. Kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz inżynierów i menedżerów związanych z gospodarką morską i regionem nadmorskim. Każdego roku studia kończy na niej kilka tysięcy absolwentów. W toku nauczania w Akademii Morskiej coraz powszechniej wykorzystywane są nowe technologie. Systematycznie rozwijane jest więc zaplecze informatyczne. W ślad za tym rosną jednak wymagania względem infrastruktury IT uczelni.

Konieczność modernizacji infrastruktury

Informatyzacja procesu kształcenia, a także rosnące potrzeby pracowników naukowych i studentów w zakresie zapewnienia szybkiego, nieprzerwanego dostępu do internetu oraz wewnętrznych zasobów IT uczelni wpłynęły na konieczność modernizacji rozwiązań do obsługi ruchu sieciowego. Wykorzystywane dotąd urządzenia sieciowe nie zapewniały wydajności adekwatnej do bieżących potrzeb, a ich ograniczona funkcjonalność stanowiła barierę rozwoju usług IT tego ośrodka akademickiego.

Decyzję o wyborze nowych przełączników sieciowych poprzedziła szczegółowa analiza potrzeb, w ramach której określono najważniejsze parametry docelowe sieci. Zdefiniowano również funkcjonalności, które są niezbędne, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rozmaite usługi sieciowe. „Wcześniej w warstwie dostępu i dystrybucji pakietów wykorzystywaliśmy przełączniki starszej generacji, pracujące w warstwie 2. Były to rozmaite modele, nieoferujące funkcji, które dziś są nam niezbędne. Z kolei w głównej serwerowni mieliśmy przełączniki o niskiej przepustowości, które nie nadążały z obsługą rosnącej liczby serwerów” – mówi Ireneusz Meyer, administrator sieci w Zespole Technik Informatycznych Akademii Morskiej w Gdyni.

„Istotnym problemem przełączników starszej generacji był również brak funkcji pomagającej uporać się z problemami sieciowymi” – twierdzi Ireneusz Meyer. Wśród brakujących rozwiązań wymienia on ponadto: wsparcie techniki DHCP Snooping; ochronę drzewa rozpinającego protokołu STP przed zmianą głównego przełącznika zarządzającego (STP Guard) i funkcję pozwalającą ograniczyć skutki tzw. burzy broadcastowej (Broadcast Storm), a także ataków typu DoS/DDoS, IP/MAC czy Ping Flood.

Problematyczna była ponadto niska wydajność wewnętrznego przełączania pakietów. Wykorzystywane wcześniej urządzenia nie wspierały również priorytetyzacji ruchu sieciowego. Funkcjonalność ta była niezbędna kontekście rozwoju usług cyfrowych uczelni. W związku z dalszymi planami rozbudowy sieci niezbędne było także wsparcie standardów PoE oraz PoE+. Ponadto, oczekiwano, że zmiana i centralizacja infrastruktury sieciowej pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem środowiska.

Funkcjonalność, skalowalność i cena

O wyborze przełączników Dell EMC zadecydowało kilka czynników. Podstawowe znaczenie miały jednak rozbudowana funkcjonalność i szerokie możliwości konfiguracji sprzętu.

„Oferta z rozwiązaniami Dell EMC została wybrana na drodze przetargu. Spełniła nasze kryteria ze względu na jakość urządzeń, gwarancję skalowalności i oferowaną funkcjonalność w odniesieniu do ceny” – wyjaśnia Ireneusz Meyer. Pod uwagę brano również rozwiązania dostawców takich jak Cisco i HP.

„Do wyboru urządzeń Dell EMC przez Akademię Morską przyczyniło się zaangażowanie jednego z naszych partnerów. Przeprowadzone analizy przekonały zespół Akademii Morskiej, że jesteśmy dostawcą kompleksowych, a jednocześnie mocno perspektywicznych technologii – nie tylko w obszarze rozwiązań serwerowych i pamięci masowych, ale i w sieciówce” – mówi  Jarosław Dankowski, Dell EMC Networking Poland & Czech Republic Sales Executive.

Akademia Morska zadecydowała o zakupie przełączników modularnych Dell EMC S5000, pełniących rolę rdzenia sieci, a także przełączników klasy Top of Rack z serii Dell EMC S4048-ON oraz Dell EMC S4048T-ON. Na potrzeby obsługi warstwy dystrybucji sieci zakupiono i wdrożono przełączniki z serii N2000, a do obsługi warstwy dostępu – urządzenia z linii N1500. Dodatkowo Akademia Morska nabyła serwer Dell EMC PowerEdge R730, który – wyposażony w interfejsy 40 Gb/s – pełni rolę zapory sieciowej. Przełączniki Top of Rack wykorzystano na potrzeby zakupionych równolegle serwerów Dell EMC PowerEdge R630, które obsługują platformę wirtualizacyjną VMware. W ramach modernizacji infrastruktury zakupiono także macierz dyskową Dell EMC Storage PS4210XV.

„Przełączniki Dell EMC oferują bardzo szeroką funkcjonalność w swojej kategorii cenowej. Co ważne, kupując nasze urządzenia sieciowe, klienci otrzymują pełnowartościowe rozwiązania, podczas gdy niektórzy z naszych konkurentów w cenie ofertowej uwzględniają jedynie podstawową funkcjonalność, zaś chęć wykorzystania bardziej złożonych funkcji wymaga zakupu dodatkowych licencji” – twierdzi Jarosław Dankowski. Ofertę zakupionego przez Akademię Morską sprzętu Dell EMC uzupełniają też usługi wsparcia na 5 lat. Stanowią one dodatkowe zabezpieczenie dla funkcjonowania infrastruktury sieciowej uczelni.

Modernizacja sieci okazją do szerszych zmian

Instalacja i konfiguracja nowych urządzeń Dell EMC została przeprowadzona przez specjalistów Akademii Morskiej przy wsparciu ze strony inżynierów Dell EMC. Dzięki temu zespół lokalnych ekspertów był w stanie poszerzyć swoje umiejętności o te niezbędne do efektywnego nadzoru i rekonfiguracji infrastruktury w miarę zmieniających się potrzeb użytkowników. „W naszym zespole pracują specjaliści z szerokimi kompetencjami sieciowymi, więc naturalne wydawało nam się, że konfigurację nowych urządzeń wykonamy samodzielnie, a dzięki temu będzie ona dla nas bardziej zrozumiała podczas eksploatacji systemu” – dodaje Ireneusz Meyer. Decyzja o samodzielnym wdrożeniu nowych urządzeń była także podyktowana chęcią realizowania projektu etapami, przy zachowaniu ciągłości działania infrastruktury podczas prac nad kolejnymi węzłami sieci. Przy wdrożeniu nowych przełączników wykonano też prace polegające m.in. na uporządkowaniu okablowania.

W ramach projektu przeprowadzono również modernizację architektury środowiska IT. „Szafy serwerowe wyposażyliśmy w zakupione przełączniki Top of Rack, które, połączone z przełącznikiem centralnym łączem o prędkości 40 Gb/s, obsługują serwery wirtualne. Poszczególne węzły dystrybucyjne z rdzeniem sieci połączono łączem o prędkości 10 Gb/s” – wyjaśnia Ireneusz Meyer. Uruchomiono także system monitoringu działania przełączników sieciowych w czasie rzeczywistym. „Okazał się bardzo pomocny w rozwiązywaniu problemów i w określeniu stanu działania sieci” – dodaje.

Doceniono też uniwersalność i skalowalność przełączników Dell EMC. Możliwa jest integracja nawet 14 egzemplarzy takich urządzeń i zarządzanie nimi jako jednym logicznym przełącznikiem. Tego typu centralizacja stanowi ogromne ułatwienie m.in. w zakresie bieżących prac administracyjnych. Umożliwia również maksymalnie efektywne wykorzystanie możliwości wdrożonego sprzętu sieciowego.

Sprawna sieć = efektywna realizacja cyfrowych usług

Obecnie z infrastruktury zmodernizowanej na bazie przełączników sieciowych Dell EMC korzystają zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni. Jest ona także wykorzystywana w ramach usługi bezpiecznego roamingu dla osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w ramach usługi EDUROAM. „W praktyce do głównych zastosowań nowych urządzeń należy obsługa łączy internetowych pracowników i studentów, zapewnienie sprawnego działania usług komunikacji dla systemów kluczowych z perspektywy procesu kształcenia i rozwiązań e-learningowych oraz obsługa poczty elektronicznej” – mówi Ireneusz Meyer.

Modernizacja infrastruktury sieciowej i zastosowanie przełączników centralnych Dell EMC stanowi fundament rozwoju nowych usług IT w Akademii Morskiej. W ramach dalszego rozwoju planowana jest m.in. budowa infrastruktury internetu rzeczy, klastrów obliczeniowych, a także środowisk chmury obliczeniowej. Uruchomienie nowych usług będzie wiązało się z rozbudową środowiska sieciowego uczelni. „W celu realizacji naszych planów będziemy zapewne potrzebować kolejnych przełączników klasy Top of Rack i InfiniBand, wydajnych macierzy dyskowych, a także nowych serwerów” – twierdzi Ireneusz Meyer. Co ważne, dalszy rozwój infrastruktury będzie możliwy bez konieczności dokupowania kolejnych przełączników warstwy core.

„Doświadczenia zespołu IT Akademii Morskiej w Gdyni po zakupie naszych urządzeń sieciowych potwierdziły wcześniejsze założenia. Wdrożone rozwiązania są na tyle rozwojowe i cechują się tak wysokim zapasem mocy, że z powodzeniem sprostają rosnącym potrzebom Akademii w perspektywie najbliższych 5 lat” – podsumowuje Jarosław Dankowski.

Podsumowanie

Branża

 

Szkolnictwo wyższe

Wielkość organizacji

  • 700 pracowników naukowych i administracyjnych
  • 5000 studentów

Wyzwanie

  • Kompleksowa modernizacja infrastruktury sieciowej w celu sprostania rosnącym

Zastosowane rozwiązania

  • Przełączniki Dell EMC z serii N1500, N2000, S4000, S5000
  • Serwery Dell EMC PowerEdge R730
  • Macierz Dell EMC Storage PS4210XV

Efekty i korzyści

  • Większa wydajność infrastruktury sieciowej
  • Łatwość modernizacji i skalowania
  • Szybsze dostarczanie usług pracownikom i studentom

ZOBACZ TEŻ

Wdrożenie Dell PowerStore 1200T w BillBird –wzorzec zabezpieczenia w XXI w.

Wdrożenie Dell PowerStore 1200T w BillBird –wzorzec zabezpieczenia w XXI w.

Cyfrowa transformacja Fabryki Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. z serwerami Dell Technologies 

Cyfrowa transformacja Fabryki Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. z serwerami Dell Technologies 

Azure Stack HCI w praktyce: hiperkonwergentny hattrick Della dla Grupy Ekspert 

Azure Stack HCI w praktyce: hiperkonwergentny hattrick Della dla Grupy Ekspert