Case study: CD PROJEKT RED

Z rozwiązań sprzętowych Dell oraz Dell EMC opartych na technologiach Intela korzystają m.in. projektanci, programiści, graficy i testerzy, tworzący najgłośniejsze gry CD PROJEKT RED, takie jak Wiedźmin 3 czy Cyberpunk 2077.

CD PROJEKT RED systematycznie modernizuje swój sprzęt IT, korzystając m.in. z rozwiązań Dell oraz Dell EMC. Kluczowe znaczenie ma tutaj zarówno wydajność, jak i stabilność sprzę­tu, a także wysoki poziom wsparcia. Przy wykorzystaniu stacji roboczych, monitorów oraz rozwiązań serwerowych i sieciowych Dell i Dell EMC tworzone są najpopularniejsze tytuły znanego polskiego producenta gier. Sprzęt Dell i Dell EMC wykorzystano m.in. podczas prac nad tytułami Wiedźmin 3: Dziki Gon, a także dodatek Krew i Wino oraz GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana. Obecnie urządzenia Dell i Dell EMC używane są m.in. na po­trzeby prac nad kolejną produkcją CD PROJEKT RED – Cyberpunk 2077.

„Zależy nam na tym, aby komputery, na których pracują deweloperzy, były bardzo dobre pod względem wydajności. Im lepszym sprzętem dysponujemy, tym sprawniej idzie praca. Dodatkowo chcemy, by wszystkie stacje robocze oferowały te same standardy. Ważne jest dla nas to, aby komputery miały podobną konfigurację. Przy okazji procesor, pamięć operacyjna czy dyski twarde sprawdzane są pod kątem wydajnościowym i niezawodności” – mówi Maciej Makowski, IT Manager w CD PROJEKT RED. Standaryzacja sprzętu przekłada się na ułatwienia w zakresie zarządzania stacjami roboczymi, a także ich konfiguracji na potrzeby poszczególnych działów. „Dell umożliwił nam też stworzenie własnej konfiguracji, która została przetestowana przez producenta pod kątem wydajności” – dodaje. Od roku 2014 zespół deweloperski CD PROJEKT RED korzysta ze stacji roboczych Dell Precision T3610. W 2015 roku zdecydowano o zakupie dodatkowych, wydajniejszych modeli Dell Precision Tower 5810.

Dostępność i wydajność

Kwestie związane z bezawaryjnością i wysoką dostępnością wykorzystywanego przez deweloperów sprzętu mają największe znaczenie dla zespołu CD PROJEKT RED. W ograniczeniu ewentualnych skutków awarii sprzętowych pomocne okazują się dodatkowe usługi wsparcia i serwisu Dell. Jedną z nich jest usługa serwisowa „Keep Your Hard Drive”, zakła­dająca, że każdy dysk w razie awarii lub pogorszenia parame­trów wydajnościowych jest wymieniany na nowy, przy czym uszkodzony nośnik, na którym mogą znajdować się informa­cje poufne, nie opuszcza siedziby firmy. „W momencie, kiedy dysk ulega uszkodzeniu, odkładamy go do magazynu, więc dane zawsze zostają pod naszą kontrolą. To ważne, ponieważ pracujemy nad grami, które trafią na rynek dopiero za kilka lat. Wyciek informacji naraziłby firmę na znaczne straty finan­sowe” – mówi Maciej Makowski. „Z drugiej strony mamy też komfort szybkiej reakcji serwisu, a brak przestojów w pracy spowodowanych potencjalną awarią sprzętu jest dla nas war­tością biznesową nie do przecenienia” – dodaje.

Stacje robocze Dell Precision Tower 5810 wyposażono po­nadto w zabezpieczenia przed błędami pamięci operacyjnej. Reliable Memory Technology pozwala zminimalizować wpływ ewentualnych błędów pamięci RAM na pracę użytkownika.

Ze stacji roboczych Dell korzystają zarówno deweloperzy – artyści, programiści, animatorzy, projektanci, testerzy – jak i osoby z działów back office oraz farma komputerów wykorzystywanych na potrzeby przetwarzania i kompilacji gier. „Nasza farma przetwarza całą pracę wszystkich osób zaan­gażowanych w projekt, tworząc wykonywalną wersję gry na potrzeby dalszych prac, i przeprowadza wstępne testy. Żadna osoba fizyczna nie byłaby w stanie obciążyć sprzętu bardziej niż takie zastosowania. Farma build maszyn to sprzęt działa­jący 24 godziny na dobę. Musi więc być stabilny, sprawdzony i niezawodny. Część urządzeń to właśnie stacje robocze Dell” – zapewnia Maciej Makowski.

Gotowe obrazy stacji roboczej dla każdego z działów

Nie bez znaczenia dla wydajności i stabilności pracy oraz przetwarzania danych pozostaje fakt, że wykorzystywane przez CD PROJEKT RED stacje robocze Dell Precision Tower 5810 bazują na procesorach Intel Xeon. „Linia tych procesorów jest opracowana jako rozwiązanie serwerowe, wykonywane z najlepszych kawałków krzemu i przeznaczone do pracy cią­głej. Układy Intel Xeon ułatwiają tworzenie złożonych projek­tów. Nieprzerwana praca maszyn pod najwyższymi obciążenia­mi jest dla nas równie ważna, co wydajność” – uważa Maciej Makowski.

Ogromny nacisk kładziony w CD PROJEKT RED na kwestie związane z dostępnością wynika z dużej złożoności oprogramowania tworzonego przy zaangażowaniu wielu specjalistów. Wysoka współzależność zadań powoduje, że każde opóźnienie

w jednym dziale wpływa na konieczność przeorganizowania pracy innych osób. „Graficy, programiści, animatorzy, projektanci pracują na jednym repozytorium, pobierają z niego potrzebne dane, wykonują swoją pracę i po akceptacji przekazują jej efek­ty z powrotem do repozytorium. Oznacza to, że nawet awaria pojedynczej stacji roboczej może powodować wstrzymanie pra­cy innych osób. Dzieje się tak np. gdy animator czeka na efekty pracy projektanta, a ten z kolei potrzebuje zmian, które musi wprowadzić programista” – dodaje Maciej Makowski.

Prace nad grami – w miarę możliwości – dzielone są na sto­sunkowo niewielkie etapy, aby zdynamizować cały proces. System centralny zapewnia też wersjonowanie poszczegól­nych plików i możliwość cofnięcia się w procesie o dowolną liczbę kroków. „Fakt, że dany komputer będzie renderował grafikę godzinę dłużej jest mniejszym kosztem niż gdy – w wyniku awarii sprzętu – pojawi się dłuższe opóźnienie. W związku z tym, że mamy takie same stacje robocze – i przygotowane obrazy systemu dla każdego z działów – w razie awarii jesteśmy w stanie szybko przywrócić spraw­ność organizacji” – zapewnia IT Manager CD PROJEKT RED.

Nowa, wydajniejsza infrastruktura sieciowa

W ramach infrastruktury IT CD PROJEKT RED wykorzystywane są nie tylko stacje robocze Dell, lecz także inne komponenty, dostarczane przez Dell oraz Dell EMC. Są to m.in. laptopy i ultrabooki Dell Latitude, monitory, serwery Dell EMC PowerEdge, a także rozwiązania z obszaru pamięci masowej.

Ważnym krokiem w kierunku zapewnienia jak najwygodniejsze­go i stabilnego środowiska pracy dla całego zespołu pracujące­go nad grami CD PROJEKT RED była też modernizacja infra­struktury sieciowej i przemodelowanie sposobu jej działania. Zmiany miały na celu zapewnienie bezkonfliktowej i szybkiej wymiany danych w ramach organizacji.

„W naszej branży wydajność sieci jest bardzo istotna. Dewe­loperzy przynajmniej raz dziennie muszą pobrać z centralnego repozytorium aktualne dane potrzebne do pracy. Po jej za­kończeniu zaś przesyłają do repozytorium efekty prac. Z tego samego systemu korzysta nasza farma build maszyn. Dlatego opóźnienia wynikające ze zbyt niskiej wydajności sieci są nie­dopuszczalne” – podkreśla Maciej Makowski.

W ramach wprowadzonych w połowie 2016 roku zmian zde­cydowano o zbudowaniu sieci w oparciu o rozwijaną przez Dell EMC koncepcję „One Network”. Idea ta zakłada budowę sieci przy wykorzystaniu wydajnych, skalowalnych, central­nych rozwiązań. W CD PROJEKT RED zastosowano moduło­wy przełącznik Dell EMC Networking C9010, który nie tylko unifikuje warstwę administracyjną, ale też zapewnia niezbędną nadmiarowość infrastruktury i umożliwia łatwą rozbudowę. Do infrastruktury sieciowej CD PROJEKT RED włączono również wysoko wydajne, konwergentne i skalowalne urządzenia Dell EMC Networking S5000, które w jednym rozwiązaniu łączą technologie sieci LAN oraz FC. Moduł odpowiedzialny za logikę funkcjonowania sieci wykorzystuje rozwiązania sprzętowe Intela. Zastosowana architektura pozwoliła na ujednolicenie sie­ci i zapewnienie odpowiedniej nadmiarowości infrastruktury na wypadek awarii poszczególnych elementów. Duże znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania i możliwości rozwoju infrastruk­tury ma nadmiarowość i modułowa budowa przełącznika.

„Wykorzystujemy centralny przełącznik modułowy Dell EMC, który zapewnia nam wysoką dostępność, a jednocześnie moż­liwość łatwej rozbudowy i obsługi wyższych przepustowości. Dodatkową wartością jest unifikacja środowiska, która wpływa na niezawodność i przewidywalność działania warstwy siecio­wej” – dodaje Maciej Makowski.

Dzięki kompleksowej ofercie Dell oraz Dell EMC duże organiza­cje mogą oprzeć niemal całą infrastrukturę informatyczną na rozwiązaniach jednego dostawcy. Dotyczy to urządzeń PC, ser­werów, pamięci masowej, rozwiązań sieciowych i do backupu, wirtualizacji czy chmury obliczeniowej, a także oprogramowa­nia i usług. Ofertę Dell oraz Dell EMC uzupełniają rozwiązania oferowane przez pozostałe firmy z rodziny Dell Technologies. Zaufanie jednemu dostawcy daje gwarancję kompatybilności, łatwości rozbudowy i zarządzania, a także najwyższego pozio­mu wsparcia.

Podsumowanie

Branża

 

Produkcja gier komputerowych

Wielkość organizacji

 • 500 pracowników
 • 584 mln zł przychodów Grupy CD PROJEKT w 2016 r.
 • 251 mln zł zysku netto

Wyzwanie

 • Konieczność zastosowania nie­zawodnych stacji roboczych
 • Potrzeba wdrożenia wydajniejszej infrastruktury sieciowej

Zastosowane rozwiązania

 • Stacje robocze Dell Precision T3610 (58 sztuk) i Tower 5810 (209 sztuk)
 • Laptopy i ultrabooki Dell Latitu­de 5450, 5550, E5470, E5540, E5570, E7470 (razem 94 sztuki)
 • Monitory Dell E2216h, P2417h, Se2216h, U2412m, U2917w
 • Serwery Dell EMC PowerEdge R420 (6 sztuk), R430 (89 sztuk), R520 (4 sztuki), R530 (13 sztuk), R630 (6 sztuk), R720 (2 sztuki), R730xd (1 sztuka), T330 (12 sztuk)
 • Pamięć masowa Dell EMC Storage SC120 (4 sztuki), SC220 (2 sztuki), SC2020 (2 sztuki), SC4020 (2 sztuki)
 • Przełączniki modułowe: Dell EMC Networking C9010 ne­twork director (10 slotów); S5000 (konwergentny przełącz­nik modułowy LAN/SAN)
 • Dell EMC Networking Line Card, 24x 10GbE (porty SFP+), dla urządzenia C9010
 • Dell EMC Networking C1048P rapid access node, PoE+, 48x 1GbE i 2x 10GbE (porty SFP+)

Efekty i korzyści

 • Większa niezawodność środowiska IT
 • Ograniczenie przestojów w pracy
 • Skalowalna i wydajna architektura sieciowa

ZOBACZ TEŻ

Case study: Medicover – Opieka medyczna oparta na technologii

Case study: Medicover – Opieka medyczna oparta na technologii

Case study: Intratel x Instytut Matki i Dziecka – Dell PowerProtect DD6400 – nowoczesny backup w służbie cyberbezpieczeństwa

Case study: Intratel x Instytut Matki i Dziecka – Dell PowerProtect DD6400 – nowoczesny backup w służbie cyberbezpieczeństwa

Case study: Servers24.pl x Bioseco – Stacje robocze Dell Precision w służbie ochrony ptaków

Case study: Servers24.pl x Bioseco – Stacje robocze Dell Precision w służbie ochrony ptaków