Case study: Lotos Petrobaltic

Isilon i Avamar wspierają wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. realizuje strategiczne cele Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, którymi są: wzrost wydobycia zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski oraz budowa silnego segmentu poszukiwawczo-wydobywczego o zasięgu międzynarodowym. LOTOS Petrobaltic operuje w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, a poprzez swoje spółki zależne prowadzi poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w Norwegii i na Litwie.

Wyzwanie

Grupa kapitałowa LOTOS Petrobaltic korzystała z kilku rozwiązań informatycznych i systemów, które z uwagi na brak połączeń pomiędzy nimi, były trudne do zarządzania i obsługi. Ponadto, starsze rozwiązania nie miały wystarczającej pojemności, elastyczności ani wydajności, aby sprostać rosnącym potrzebom związanym z przetwarzaniem danych geologicznych.

Geolodzy pracujący w LOTOS Petrobaltic na co dzień magazynują i przetwarzają wielkie zbiory danych generowane przez nowoczesne narzędzia i aplikacje informatyczne, które wspierają ich pracę. Jednak rozwiązania te zajmują coraz więcej powierzchni pamięci masowych. Na przestrzeni ostatnich lat LOTOS Petrobaltic odnotował gigantyczny przyrost ilości przechowywanych danych, z 700 GB w 2007 roku do 30 TB w 2015 roku, czyli średnio o 60% rocznie. Był on tak duży, że systemy nie funkcjonowały sprawnie, a geolodzy nie mogli efektywnie przeprowadzać swoich projektów i analiz.

Ponieważ w grupie kapitałowej LOTOS Petrobaltic wykorzystywane są zarówno platformy eksploatacyjne, jak i wiertnicze, poważnym wyzwaniem była też komunikacja pomiędzy platformami, a stałym lądem oraz tworzenie kopii zapasowych informacji znajdujących się i przetwarzanych na platformach. Na każdej platformie działa lokalny serwer plików, na którym są przechowywane dane, dokumenty i raporty przygotowywane przez pracowników – w sumie ok. 700 GB danych. Z uwagi na ograniczoną przepustowość łączy internetowych (łącze podstawowe ma przepustowość 8 Mb/s, a zapasowe zaledwie 2 Mb/s) przesyłanie kopii zapasowych serwera na ląd stały potrafiło zająć nawet 2 dni. Co gorsza, ze względu na niestabilną pracę łączy, w wypadku zerwania sesji następowała konieczność rozpoczynania tworzenia backupu od początku. Konieczne stało się zatem znalezienie rozwiązania, które skróciłoby czas wykonywania kopii zapasowych, a jednocześnie pozwoliłoby w pełni zabezpieczyć gromadzone dane bez względu na warunki łączności.

Rozwiązanie

Infrastruktura grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic zbudowana jest w oparciu o dwa rozwiązania Isilon x200 zainstalowane w odrębnych geograficznie lokalizacjach, z których każde zawiera po trzy węzły o łącznej pojemności 64,9 TB. Pomiędzy rozwiązaniami ustawiono replikację danych krytycznych online, dzięki czemu w razie wystąpienia awarii geolodzy mają zapewnioną pełną ciągłość pracy. Wraz z rozwiązaniem Isilon wdrożono także komplet aplikacji do zarządzania i zabezpieczania danych, takich jak SyncIQ i SnapshotIQ, oraz pakiet raportujący InsightIQ.

„Naszym problemem było to, że nie byliśmy w stanie zapewnić jednolitej przestrzeni informatycznej. Dział Informatyki wspierał różne systemy, z których każdy był na innej macierzy. Rozwiązania Dell EMC pozwoliły nam na scentralizowanie zasobów oraz ujednolicenie i usprawnienie zarządzania infrastrukturą IT”.
Bartłomiej Boniecki, Starszy Specjalista w Dziale Informatyki w Lotos Petrobaltic S.A.

Na każdej z platform LOTOS Petrobaltic wdrożony został system Avamar ADS Gen4S M600 Storage Node, na którym przechowywane są dane z systemu informatycznego, które następnie są przekazywane do bliźniaczego systemu zainstalowanego na stałym lądzie. Dzięki deduplikacji danych u źródła czas tworzenia kopii zapasowych zredukowano z ok. dwóch dni, do zaledwie trzech godzin, dzięki czemu mogą być one obecnie wykonywane każdego dnia.

Wdrożenie zostało zrealizowane przez firmę Monolit IT.

Rezultaty

Isilon stanowi obecnie główne repozytorium danych kluczowej dla grupy aplikacji do prowadzenia analiz geologicznych. Dzięki ogromnej możliwości skalowania został wyeliminowany problem braku dostatecznej pojemności oraz zbyt niskiej wydajności systemów – obecnie w każdej chwili można do rozwiązania dodać kolejne zasoby. Dzięki temu wzrosła stabilność działania aplikacji o znaczeniu krytycznym, a samo rozwiązanie rośnie wraz z rosnącymi potrzebami spółki.

Wdrożenie rozwiązania Isilon pozwoliło też obniżyć koszty energii, uprościć i scentralizować zarządzanie pamięcią masową oraz uprościć niezbędną infrastrukturę i okablowanie. Wszystko to przyniosło znaczne oszczędności finansowe i umożliwiło bardziej efektywne gospodarowanie czasem pracowników IT. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło również na zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązania Avamar z deduplikacją u źródła możliwe stało się codzienne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych przetwarzanych na platformach wiertniczych, a czas wykonywania kopii zapasowej uległ skróceniu z ok. dwóch dni do zaledwie trzech godzin. Zastosowanie bardzo wydajnej metody deduplikacji u źródła oraz zaawansowanych mechanizmów umożliwiających przesyłanie danych przez słabe i niestabilne łącza, umożliwiło bardzo stabilną pracę procesu tworzenia kopii zapasowych, który obecnie zawsze kończy się w przewidzianym na to czasie, bez względu na zakłócenia łączności radiowej. Ma to fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na odległych placówkach, takich jak platformy wiertnicze.

Podsumowanie

Branża

Wydobywcza

Wielkość grupy kapitałowej na koniec 2014

 • Przychody: 460,9 mln zł (Spółka), 927,3 mln zł (Grupa)
 • Wydobycie ropy: 305,2 tys. ton
 • Wydobycie gazu: 239,2 mln m³

Wyzwania

 • Rozproszone środowisko dyskowe gromadzące zasoby geologiczne
 • Przechowywanie wielkich plików 3D z danymi geologicznymi
 • Zapewnienie ciągłości pracy oraz stałego dostępu do plików
 • Obsługa rosnącej liczby projektów
 • Wykonywanie kopii zapasowych oraz przesyłanie dużej ilości danych z platform wiertniczych przy ograniczonej przepustowości łączy

Zastosowane rozwiązanie

 • Isilon
 • Avamar

Efekty i korzyści

 • Stworzenie ujednoliconego, łatwego w obsłudze, centralnego repozytorium danych
 • Scentralizowana, elastyczna i skalowalna infrastruktura
 • Codzienne, pełne kopie bezpieczeństwa danych

ZOBACZ TEŻ

Case study: Medicover – Opieka medyczna oparta na technologii

Case study: Medicover – Opieka medyczna oparta na technologii

Case study: Intratel x Instytut Matki i Dziecka – Dell PowerProtect DD6400 – nowoczesny backup w służbie cyberbezpieczeństwa

Case study: Intratel x Instytut Matki i Dziecka – Dell PowerProtect DD6400 – nowoczesny backup w służbie cyberbezpieczeństwa

Case study: Servers24.pl x Bioseco – Stacje robocze Dell Precision w służbie ochrony ptaków

Case study: Servers24.pl x Bioseco – Stacje robocze Dell Precision w służbie ochrony ptaków