Nieoczywiste wyzwania budowy infrastruktury IT dla systemu SIPAM Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kilka oddalonych lokacji, presja czasu, wysokie oczekiwania do- tyczące niezawodności i wreszcie trwające równolegle prace budowlane w serwerowniach: oto skrócona lista wyzwań, z jakimi musiał poradzić sobie Intratel, realizując zamówienie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na infrastrukturę IT dla kluczowego systemu SIPAM.

System informacji przestrzennej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otwiera dostęp do danych, gromadzonych przez polską administrację morską, ułatwia pracę urzędników i poprawia obieg informacji. Specyficzne uwarunkowania realizacji i konieczność spełnienia surowych wymagań sprawiły, że przed wykonawcą, firmą Intratel stanęło duże wyzwanie. Aby mu sprostać, wybrano ofertę Dell Technologies opartą na rozwiązaniach Intel, integrując rozwiązania sprzętowe i software’owe w elastycznie działający system. Całość prac udało się wykonać w założonym czasie, w minimalnym stopniu zakłócając przy tym pracę placówek, w których się odbywały, a wdrożony system spełnił wszystkie oczekiwania zamawiającego.

Geneza projektu: SIPAM – system, który zmieni administrację morską

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmuje się sprawami związanymi z gospodarką morską, gospodarką wodną, żeglugą śródlądową oraz rybołówstwem, w taki sposób, żeby w pełni wykorzystać ich potencjał w rozwoju gospodarczym Polski.

Ministerstwo dysponuje zbiorami danych obejmujących między innymi informacje o linii brzegu morskiego, drogach morskich, granicach morza terytorialnego i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej, lokalizacji pozwoleń na inwestycje, osiach podmorskich kabli i rurociągów oraz granicach pasa nadbrzeżnego czy wreszcie planach ochrony obszarów Natura 2000 i granicach portów, przystani i kotwicowisk. Te i inne dane były do tej pory gromadzone przez urzędy morskie najczęściej w postaci analogowej, w sposób niezależny od siebie, co utrudniało ich wykorzystanie. SIPAM, czyli System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej, miał połączyć te zasoby w postaci jednej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych i aktualizowanej na bieżąco bazy danych.

SIPAM to system informacji przestrzennej typu GIS. Wdrażając go chcieliśmy uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do danych takich, jak np. aktualne granice przystani morskich. Genezą projektu była więc po- trzeba resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – mówi Kamil Rybka, kierownik projektu w Departamencie Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

ZOBACZ TEŻ

Case study: Medicover – Opieka medyczna oparta na technologii

Case study: Medicover – Opieka medyczna oparta na technologii

Case study: Intratel x Instytut Matki i Dziecka – Dell PowerProtect DD6400 – nowoczesny backup w służbie cyberbezpieczeństwa

Case study: Intratel x Instytut Matki i Dziecka – Dell PowerProtect DD6400 – nowoczesny backup w służbie cyberbezpieczeństwa

Analityka danych biznesowych w dużej skali – czy platforma sprzętowa daje przewagi?

Analityka danych biznesowych w dużej skali – czy platforma sprzętowa daje przewagi?