Analizując wydatki CAPEX oraz OPEX na infrastrukturę w ciągu ostatnich kilku lat oraz to, czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości okazuje się, ze koszty infrastruktury (CAPEX) stanowią jedynie niewielką część całkowitych kosztów posiadania – a trend jest stosunkowo płaski (na podstawie prognoz IDC). Znacząco wzrastają koszty operacyjne (OPEX) związane z zarządzaniem infrastrukturą – wdrażanie, testy, utrzymanie, aktualizacje, backup, etc. Koszt OPEX jest około 300% większy niż koszt sprzętu. [1]

Oprócz kosztów OPEX zwykle jest też zbyt mało osób, które mogłyby zająć się bieżącym zarządzaniem infrastrukturą. W rezultacie działy IT przedsiębiorstw mają mało czasu na sprostanie wymaganym przez firmę zmianom, nie potrafią reagować odpowiednio szybko na potrzeby biznesowe – co jest możliwe w modelu chmurowym.

Zapewnienie modelu podobnego do chmury/chmurowego wymaga infrastruktury „cloud-like” i operacji „cloud-like”. W konsekwencji w dzisiejszym świecie ukierunkowanym na natywne rozwiązania chmurowe, odpowiednia infrastruktura stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Aby osiągnąć pełną wydajność operacyjną, niezbędna jest zdolność do niezależnego skalowania zasobów obliczeniowych, pamięciowych i sieciowych – wzrasta znaczenie infrastruktury konwergentnej.

Jeżeli wszystko to brzmi znajomo, prawdopodobnie istnieje dobry powód, aby zainteresować się innowacyjną platformą, która uwolni zasoby informatyczne z rutyny codziennych zadań hamujących transformację w twojej organizacji – poznaj Dell EMC PowerOne.

Dell EMC PowerOne to infrastruktura konwergentna z inteligentna automatyzacja. Kluczem jest ścisła integracja sprzętu i oprogramowania, a rezultatem w pełni wykorzystywana infrastruktura i większa wydajność operacyjna.

To platforma, która umożliwia wyjście naprzeciw chmurowej erze z unikalnym autonomicznym rozwiązaniem, pozwalającym na wdrożenie klastrów vSphere gotowych do pracy w zaledwie kilka kliknięć [2], redukując ilość zadań do wykonania o 98% [3], oszczędzając czas i koszty.

Redukcja ryzyka: PowerOne jest w całości przygotowany i przetestowany w fabryce przed wysyłką,
a do twojego data center trafia gotowy do podłączenia system – oszczędza to czas i znacznie zmniejsza ryzyko.

Oszczędność czasu: Z PowerOne Controller, Launch Assist, oraz PowerOne API możesz przyspieszyć wdrażanie i skrócić czas uruchomienia produkcyjnego. Dzięki Kubernetes, Ansible i architekturze mikrousług, PowerOne Controller automatyzuje 1000 zadań i umożliwia wdrażanie klastrów gotowych do pracy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Redukcja kosztów: PowerOne zapewnia zautomatyzowane: Life Cycle Management, kompleksowy monitoring systemu i rozszerzanie platformy, aby bieżące operacje były wydajne i bezpieczne, oszczędzając koszty związane z ryzykiem awarii, utrzymaniem i długimi procesami modernizacji.

[1] Zrodlo: Infrastructure & Power – IDC, Admin ratios and costs – Gartner, Analysis and Interpolation: ISG S&P

[2] Based on Dell EMC testing, Sept 2019. Analysis of manual steps replaced by PowerOne when automating VMware cluster creation on a 16 node 4 chassis system. Actual results will vary. G19000375

[3] Based on internal Dell EMC testing, Sept 2019. Analysis of manual steps replaced by PowerOne automation from delivery to production ready state on a 16 node 4 chassis system. Actual results will vary. G19000373